Μαθαίνω τα Σχήματα

Τα παιδιά μαθαίνουν τα σχήματα με δημιουργικό και ευχάριστο τρόπο.

Facebook

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Ερμιόνης 4, 2048,  Στρόβολος, Λευκωσία (Πάροδος Ελαιώνων και Λεωφόρου Στροβόλου)

Τηλέφωνο/Φαξ: 22 495 600

Email: info@chkinderland.com

Φόρμα Επικοινωνίας / Τοποθεσία